AVBESTILLINGSREGLER

 

Bestillingen er bindende.

Vilkår for avbestilling:

Gebyr ved avbestilling inntil 8 uker før bestilt arrangement : 10% av leieprisen.
              "              mellom 8 og 2 uker før bestilt arrangement : 50% av leieprisen
              "              mindre enn 2 uker før bestilt arrangement: Hele beløpet (100%) betales.

Ved avbestilling bortfaller tilleggene i sin helhet