ORDENSREGLER

 

 • Fredag kveld og lørdag kveld kan lokalet disponeres til kl. 02.00. For øvrig disponerer leietaker lokalet i henhold til avtale.

 • Musikken skal avsluttes senest klokka 01.00.

 • Vis hensyn til naboene og beboerne i huset. Hold vinduene lukket ved høy musikk.

 • Unngå brannfare! Vis aktsomhet ved bruk av stearinlys og andre varmekilder.

 • Folkets hus er røykfritt. Ved røyking utendørs skal oppsatte askebegre benyttes.

 • Rømningsveier skal alltid være frie for hinder i tilfelle brann.

 

ETTER BRUK AV LOKALET:

Leietaker forplikter seg til å rydde lokalet, sette bordene tilbake på plass, stable stolene fem og fem, skylle brukt servise og fjerne avfall.

Oppvask og gulvvask dekkes av serviceavgiften og besørges av utleier.

 

Regler for rydding etter arrangementet:

 • Leietaker skyller oppvasken og setter den på benken.

 • Oppvaskmaskinen skal ikke brukes!

 • Bestikket legges i såpevann i kummen.

 • Leietaker samler avfall i avfallsekker og kaster sekkene i containeren på FORSIDEN, nedenfor trappen ved hovedinngangen.

 • Kaffemaskinen skal kobles fra og kokeplater slås av.

 • Leietaker fjerner tomflasker.

 • Leietaker vasker bordene og setter dem tilbake på plass.

 • Leietaker feier gulvet.

 • Leietaker påser at alle vinduer er lukket og ytterdører låst før lokalet forlates. Husk å levere nøkkelen!

 • Servise og inventar som blir ødelagt, skal erstattes. Gi beskjed til utleier.